مێژوی کۆمەڵە – ساعد وەتەن دوست بەشی ١

تاریخ  کومه له از زبان رفیق ساعد وطندوست (ماموستا برایم)یکی از بنیانگذاران کومه له که در یکی از  آموزشگاه های کومه له  برای داوطلبین پیشمرگایه تی تدریس شده است .