مێژوی کۆمەڵە – ساعد وەتەن دوست

تاریخ  کومه له از زبان رفیق ساعد وطندوست (ماموستا برایم)یکی از بنیانگذاران کومه له که در یکی از  آموزشگاه های کومه له  برای داوطلبین پیشمرگایه تی تدریس شده است .