«مباحث کنگره اول کومه له» به صورت يک کتاب چاپ شد!

«مباحث کنگره­ اول کومه­ له» به صورت يک کتاب چاپ شد! 

«کنگره ­ی اول کومه ­له» ( سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران)  در پاييز سال 1357 و چند ماه پيش از انقلاب بهمن و در کشاکش تنش­ های اجتماعی آن دوران برگزار شد. در آن «جلسه­ ی وسيع» که سال­ها بعد با نام «کنگره­ ی اول کومه ­له» نامگذاری شد، تنها ده نفر حضور داشتند که به بحث و بازنگری آنچه تا آن بُرهه انجام شده بود ، يا می­بايست انجام گيرد پرداختند.  هم­چنين مذاکراتی در باره­ ی شرايط و اوضاع آن دوران و رو به آينده­ ی ايران و کردستان، ازجمله چگونگی شرکت در انقلاب و ادامه ­ی آن تصميماتی اتخاذ گرديد.

آنچه از «کنگره­ ی اول کومه ­له» در دسترس بود يک کپی از دست­نويس صورت­جلسات آن است که انتشار آن به همان شکل نمی­توانست مورد استفاده قرار گيرد، اکنون به صورت يک کتاب حدود 440 صفحه به چاپ رسيده و می­تواند در دسترس علاقمندان تاريخ جنبش چپ در کردستان و ايران قرار گيرد.

از آنجا که شمار محدودی از اين سند چاپ شده­ است ؛ کسانی که مايل باشند نسخه­ ای از آنرا در اختيار داشته باشند می­توانند نام و آدرس پستی  خودرا به ئی ـ ميل زير بفرستند تا ترتيب ارسال آن داده شود.

E-mail  آدرس:      kongrey1komale@gmail.com

kongre11