تاریخ بازنده نقدی بر “تاریخ زنده “حسین مرادبیگی:

کتابی از رفیق شعیب زکریائی

  سوسیالیست، کمونیست، مبارز راه رهائی انسانها، رهرو آزادی طبقة کارگر، رزمندۀ راه آزادی و انسانیت و..(هرعنوانی ازاین نوع میخواهید بنامید) و خلاصه چپ راستین ، بدنبال منافع ویژه­ای مافوق دیگر آحاد بشر، مافوق طبقة کارگر ویا مافوق جامعه و همچنین مافوق رفیقان همرزم خود نیست. او هدفی و “نفعی” جز آزادی و خوشبختی تمامی مردمان جهان برای خود متصور نیست. تا وقتیکه چپ( چه فرد و چه جمع)  این قطب­نمای اساسی را در دست داشته باشد در یافتن صف ستمدیدگان در برابر ستمکاران، دوستان در برابر دشمنان، آزادیخواهان در برابر تاریک­اندیشان و کهنه­ پرستان و سرکوبگران، صف کار ورنج و شرافت و رحم و مروت و انسانیت در مقابل اهریمنان مفت­خور  و شکنجه­گر و زن­ستیزان فرومایه و…با مانعی ذهنی روبرو نخواهد شد و چنانچه مرتکب اشتباهی هم بشود حاضر به اقرار به اشتباه، انتقادازخودِ صمیمانه و تصحیح نظرات و ا عمال خویش خواهد بود. مصلحت او در اتخاذ راستی و درستی است و هیچ نیازی به تظاهر و دروغ و عوامفریبی نسبت به مردم و زدوبند و دیپلماسی مخفی در رابطه با صاحبان ثروت و قدرت ندارد. کومه­ له زمانی ظرف اتحاد و متحد کنندۀ چنین مردمانی بود و برای همین بود که مردمی شد.

بخش دوم این این کتاب که مربوط جنگ حزب دمکرات و کومله است با توضیحی که اینجا مشاهد می کنید ویرایش شده است

(* حدود ده سال پیش که این بخش را میخواستم بروی سایتهای اینترنتی بفرستم بنا به توصیۀ مصلحت­ اندیشانۀ برخی از دوستان، مطالبی در رابطه با گفته­ هائی از آقایان حسین خلیقی و مصطفی هجری و همچنین نکاتی در مورد تاکتیک نظامی درست در نقد نظرات منصور حکمت در این مقوله را حذف کردم. حال که رفیق مسئول سایت «ریبازی کومه ­له» مجدداَ اقدام به انتشار نوشتۀ «تاریخ بازنده» نموده بهتر آن دیدم که به جای متن کوتاه­ شدۀ قبلی، همان متن کامل اولیه را به خوانندگان ارائه کنم. چرا که همانطور که در ابتدای متن اولیه آمده، تمرکز بر حقایق  بهترین مصلحت است.     شعیب زکریائی شهریور 1393)

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

خواننده گرامی! برای مطالعه بخش بخش میتوانید روی بخش های زیر کلیک کنید.

بخش اول

بخش دوم 

بخش سوم

بخش چهارم